Statuten

De statuten van de Bond zijn opvraagbaar bij de secretaris.